ABA - Driftsansvarlig

 

Kursets formål:

Deltageren får kendskab til brandsikringsanlæggets funktion og korrekt betjening, samt viden om ansvar og pligter som driftsansvarlig person. Kurset afvikles i henhold til Retningslinje 005 – "Anlægsejers driftsansvarlige person for automatiske brandsikringsanlæg".

 

Indhold:

Brandteori - hvad er en brand?

Hvordan udvikles en brand?

Hvordan undgås en brand?

Hvorfor og hvor skal man have brandsikringsanlæg?

Hvordan fungerer automatiske brandalarmanlæg?

Driftsinstrukser

Alarminstrukser

Ansvar og pligter

 

Varighed:

3 timer

 

Forudsætninger:

Kurset retter sig specifikt mod drifts- og vedligeholdelsesansvarlige for automatiske brandalarmanlæg.

 

Deltagerantal:

Max 18 personer.

 

Pris:

Deltagerpris 1.257,00 kr. excl. moms og prisen er inklusiv Forplejning.

 

Hold

7. december 2022, 09:00
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 0