Elementær Brandbekæmpelse

 

 

Kompetencemål:

Kursisterne opnår kompetencen til at håndterer slukning af mindre brande i køretøjer, bygninger og andre materialer ved hjælp af mindre slukningsmidler.

 

Indhold:

- Brand- og slukningsteori.

- Forebyggelse af brand.

- Forholdsregler ved brand.

- Slukningsmidler.

- Praktiske slukningsøvelser

 

Varighed:

2 timer.

 

Deltagerantal:

Maksimum 16 personer.

 

Kursussted:

Kursuscenter Rørdal, eller flere af Nordjyllands Beredskabs øvrige lokationer, eller hos kunden

 

Påklædning:

Praktisk tøj/fodtøj til udendørs brug.

 

Forudsætninger:

Ingen.

 

Pris:

Hold pris kr. 5.338,00 inklusiv materialer og eksklusiv moms.

Hvis kurset er uden for region Nordjylland vil prisen blive pålagt kørsel.

Hold

Der er ingen åbne hold.