Hjælperøgdykker Kursus

 

 

Formål:

At udvikle deltagerens kompetence til at indgå i virksomhedens daglige brandberedskab og i tilfælde af brand kunne guide og rådgive redningsberedskabet samt indføre iværksættelse af virksomhedens beredskabs- og værdiredningsplan.

 

Indhold:

- Forbrændings- og slukningsteori

- Mindre slukningsmidler

- Materiellære

- Slukningstogets arbejdsgang

- Bygningers driftmæssig forhold

- Indsatsledelse

- Åndedræt og blodets kredsløb

- Kroppens reaktioner ved røgdykkerarbejde

- Røggasser der er farlige at indånde

- Røgdykkerteknik

- Personlig beskyttelse

- Brandhus øvelser

- Værdiredningsplaner

- Evakueringsplan

 

Varighed:

3 dage.

 

Deltagerantal:

Minimum 4 - maksimum 12 personer.

 

Kursussted:

Kursuscenter Rørdal i Aalborg.

 

Påklædning:

Komplet brandudrustning udleveres på kurset.

Kursisterne skal medbringe undermundering med max. 20 % kunststof.

 

Forudsætninger:

Inden kursisten kan optages på kurset skal der fremsendes en helbredsattest for udrykningspersonel, hvor egen læge godkender kursisten som egnet til kurset.

Pris:

Pris pr. deltager kr. 6.347,00 eksklusiv moms og inklusiv materialer, udrustning og forplejning

Hold

23. oktober 2024, 08:00
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 0