Confied space vedligehold High risk - 1 dag

Formål:

Deltageren vedligeholder opnået færdigheder i at arbejde i små lukkede rum, herunder planlægning, risikovurdering, evakuering og redning af kollega, i sele eller med båre, ved brug af firben, rebspil, samt sikkerheds line eller faldblok. Deltageren skal udvælge egnet udstyr til nedfiring og ophaling, samt anvende det korrekt og yde førstehjælp.

 

Mål:

Kunne identificere confined space og de risici der kan være.

Kunne udpege risici og minimere dem.

Kunne arbejde i confined space.

Kunne planlægge arbejde i confined space.

Kunne gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, med korrekt redningsudstyr.

Kunne udvælge egnet sikkerheds udstyr til brug for entrering af confined space, og anvende det korrekt.

Kunne anvende flugtapparater

Kunne anvende fuld åndedræts beskyttelse (trykluftapp)

Kunne arbejde i Confined Space med brug af fuld åndedrætsbeskyttelsesudstyr.

Kunne anvende gas detektor.

 

Indhold:

- Test i Confined Space

- Gas detekterings udstyr

- Flugtapparater (trykluft og filter)

- Pre-entry tjek på udstyr

- Sikkerhedssystemer til brug for adgang til confined space

- Båreudstyr

- Nødprocedurer og rednings teknik

- Fuld åndedrætsværn (trykluftapp)

- Lodret adgang ved hjælp af tre og firben

- Risikovurdering og planlægning af arbejde i confined space

- Udarbejde redningsplan

 

Varighed:

1 dag.

 

Deltagerantal:

Minimum 4 og max 12 deltagere.

 

Kursussted:

Kursuscenter Rørdal i Aalborg.

 

Påklædning:

Praktisk tøj (arbejdstøj)

 

Forudsætninger:

Har et gyldigt confined space High risk kursus som ikke er over 24 måneder gammel.

 

Pris:

pr. deltager Kr. 2.551,00 ekskl. moms.

 

Kontrol:

Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat.

 

Kursusbevis:

Der udstedes bevis efter endt uddannelse.

Hold

Der er ingen åbne hold.