Confined space - 1 dag - Medium Risk

 

Formål:

At give deltageren forståelse for at arbejde i små lukkede rum, her under evakuering og redning af kollega ved brug af Redningsudstyr. Deltageren skal have forståelse for at udvælge og betjene egnet udstyr til opgaverne.

Deltageren får kendskab til brug af detekteringsudstyr.

 

Indhold:

Risikovurdering ved arbejde i confined space miljø

Farer og problemstillinger forbundet med arbejde i confined space

Planlægning og udfyldning af papir i forbindelse med arbejde i confined space.

Detekteringsudstyr

Helbredsmæssige faremomenter

Sikkerhedsudstyr og brugerkontrol

Pre-entry tjek på udstyr

Praktisk træning og øvelser

 

Varighed:

1 dag (8 timer)

 

Deltagerantal:

Minimum 4 deltager og max 12 deltager.

 

Kursussted:

Nordjyllands Beredskabs Kursuscenter.

 

Påklædning:

Arbejdstøj med knæpuder og sikkerhedsfodtøj.

 

Forudsætninger:

Det anbefales at have et opdateret førstehjælpskursus.

 

Pris:

Kr. 2.551,00 pr. deltager ekskl. moms og inkl. materialer samt forplejning.

 

Kontrol:

Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat.

 

Kursusbevis:

Der udstedes bevis efter endt uddannelse.

Hold

30. maj 2024, 08:00
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 4