Rebredning - Rebunderstøttende arbejde - 5 dage

Målgruppe:

Målgruppen er personer, der virker som vagthavende eller underviser i det statslige redningsberedskabet, og som målrettet søger at udvikle sine tekniske og taktiske kompetencer inden for føring af mandskabet under redningsindsatser, hvor det er påkrævende nødvendigt at anvende rebredningsudstyr.

Formål:

Formålet med kurset er, at deltageren opnår kompetencer i sit virke ved rebredningsopgaver.

Der vil i kurset blive lagt vægt på, at deltageren udvikler egne kompetencer til at kunne vurdere, iværksætte, sammensætte og bruge udstyr i forbindelse med rebredningsopgaver.

Deltageren styre mandskabet under simple og komplekse rebredningsopgaver på en redningsopgave, ved at kombinere rebunderstøttet arbejde, tekniske færdigheder og kendte rebredningsmetoder:

Deltageren foretager afhjælpende foranstaltninger der sikrer mandskabet ved arbejde i højden både på redningsopgaver og ved redningsøvelser, under anvendelse af risikovurderinger, gældende vejledninger og  standarter:

Indhold:

Sikkerhed ved arbejde med reb.

Bestemmelser, vejledninger og anerkendte standarder.

Anvendelse og vedligeholdelse af reb, forbindelsesled og tilbehør.

Udregning af brudstyrker og belastninger.

Sikkerhedsanalyse.

Udarbejdelse af en APV.

Knob og stik.

Rebunderstøttet arbejde.

Taljesystemer, simple og komplekse; Nedfiring og optræk af personer.

Ankre og metoder til forankringer.

Redning på skrå flader. 

Redning fra skakt, brønd eller lignende.

Føring af mandskabet.

Indsatsøvelse.

Stigeredningsmetode.

Rebredningsmetoder.

 

Varighed:

5 dage

 

Pris:

Kr. 11.014,00 pr. deltager, excl. moms, inkl. forplejning og materialer

Mulighed for værelse i forbindelse med  kurset, pris for overnatning inkl. morgenmad kr. 2.600,00 excl. moms

 

Deltagerantal:

Minimum 4 deltager og max 8 deltager.

 

Kursussted:

Nordjyllands Beredskabs Kursuscenter.

 

Forudsætninger:

Faldsikrings grundkursus

 

Andet:

For at bekræfte kvaliteten foretages en validering af kursusdeltageren. Efter godkendt kursus opnås et certifikat som er gyldig i 24 måneder.