Førstehjælp for personer med særligt ansvar

 

Formål:

At sætte deltageren i stand til at håndtere en voksen bevidstløs person med og uden normal vejrtrækning, både uden brug af og ved brug af hjertestarter. Samt håndtere fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene hos større børn og voksne.     

         

At deltageren kan håndtere ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, give førstehjælp, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner.

 

Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne.

 

Deltageren kan yde førstehjælp til akutopståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

 

Indhold:

- Førstehjælp ved hjertestop (basismodulet)

- Førstehjælp ved ulykker

- Førstehjælp ved småskader

- Førstehjælp ved sygdomme

- Førstehjælp ved blødninger

- Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet og hovedskader

- Forbrænding, ætsning og forgiftninger.

 

Varighed:

12 timer (720 minutter) - 2 dage.

 

Deltagerantal:

Max 16 deltagere pr. hold.

 

Kursussted:

Kursuscenter Rørdal, eller flere af Nordjyllands Beredskabs øvrige lokationer, eller hos kunden

 

Påklædning:

Til praktiske øvelser.

 

Forudsætninger:

Ingen.

 

Pris:

Deltager pris kr. 1.428,00 eksklusiv moms.

Hold pris kr. 15.483,00 eksklusiv moms.

 

Kursusbevis:

Godkendt kursusbevis (Dansk Førstehjælpsråd) udstedes efter endt kursusforløb.

Hold

4. september 2024, 08:30
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 15
3. marts 2025, 08:30
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 16
3. september 2025, 08:30
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 16