Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

 

 

Formål:

At sætte deltageren i stand til at håndtere et bevidstløst barn med og uden normal vejrtrækning, både uden brug af og ved brug af hjertestarter.

Samt håndtere fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene ved små og større børn samt voksne.

 

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

 

Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn.

 

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.

 

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller bevidsthedsniveauet hos børn.

 

Indhold:

- Førstehjælp ved hjertestop (Basis modulet) tilpasset børn

- Førstehjælp og forebyggelse

- Det bevidstløse barn

- Drukning

- Fastspænding i bil (trafiksikkerhed)

 

Varighed:

7 timer (420 minutter).

 

Deltagerantal:

Max 16 deltagere pr. hold.

 

Kursussted:

Kursuscenter Rørdal, eller flere af Nordjyllands Beredskabs øvrige lokationer, eller hos kunden

 

Påklædning:

Til praktiske øvelser.

 

Forudsætninger:

Ingen.

 

Pris:

Hold pris kr. 8.980,00 eksklusiv moms.

 

Kursusbevis:

Godkendt kursusbevis (Dansk Førstehjælpsråd) udstedes efter endt kursusforløb.

Hold

Der er ingen åbne hold.