Førstehjælp ved blødninger (tillægsmodul)

 

Formål:                    

Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering på kroppen og blødnings hastighed. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.

 

Indhold:                            

- Førstehjælp ved mindre og større ydre blødninger                                            

- Førstehjælp ved indre blødninger                                            

- Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger

 

Varighed:                          

1½ time (90 minutter).

 

Deltagerantal:                

Max 16.

 

Kursussted:                      

Kursuscenter Rørdal i Aalborg  eller hos kunden.

 

Påklædning:                      

Til praktiske øvelser.

 

Forudsætninger:               

Basismodul Førstehjælp ved hjertestop eller Førstehjælp ved ulykker.

 

Pris:                                   

Hold pris kr. 1.950,00 eksklusiv moms.

 

Andet:         

                      

Kursusbevis:                      

Godkendt kursusbevis (Dansk Førstehjælpsråd) udstedes efter endt kursusforløb