Førstehjælp ved blødninger (tillægsmodul)

 

Formål:                    

Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både massive blødninger* og
øvrige blødninger, uanset placering på kroppen. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved
mistanke om indre blødninger.
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter.
Deltageren kan handle forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.


* Massive blødninger: pulserende blødninger, blod i pøl på jorden eller tøj der er gennemvædet af blod.

 

Indhold:                            

- Førstehjælp ved massive blødninger
- Førstehjælp ved øvrige blødninger
- Førstehjælp ved indre blødninger
- Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger

 

Varighed:                          

1½ time (90 minutter).

 

Deltagerantal:                

Max 16.

 

Kursussted:                      

Kursuscenter Rørdal, eller flere af Nordjyllands Beredskabs øvrige lokationer, eller hos kunden

 

Påklædning:                      

Til praktiske øvelser.

 

Forudsætninger:               

Basismodul Førstehjælp ved hjertestop eller Basismodul Førstehjælp ved ulykker.

 

Pris:                                   

Hold pris kr. 2.148,00 eksklusiv moms.

 

Andet:         

                      

Kursusbevis:                      

Godkendt kursusbevis (Dansk Førstehjælpsråd) udstedes efter endt kursusforløb