Førstehjælp ved kemiske påvirkninger (tillægsmodul)