Førstehjælp ved Ulykker (Basis uddannelse)

 

 

Formål:

At sætte deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, ved at skabe sikkerhed, give førstehjælp og alarmere ved forskellige situationer af ulykker og ilskadekomst.

 

Indhold:

- Skabe sikkerhed ved forskellige tænkelige situationer                                            

- Nødflytning                                            

- Vurdering og førstehjælp efter ABC principperne                                            

- Fjernelse af fremmedlegemer                                            

- Tilkald hjælp – 112 eller læge                                            

- Bevidsthedspåvirkning                                            

- Stabilt sideleje                                            

- Shock                                            

- Psykisk førstehjælp

 

Varighed:

2 timer (120 minutter) + et andet tilvalgsmodul.

 

Deltagerantal:

Max 16 deltagere pr. hold.

 

Kursussted:

Kursuscenter Rørdal, eller flere af Nordjyllands Beredskabs øvrige lokationer, eller hos kunden

 

Påklædning:

Til praktiske øvelser.

 

Forudsætninger:

Ingen.

 

Pris:

Hold pris kr. 5.730,00 eksklusiv moms inkl. tilvalgsmodul a 2timer.

 

Kursusbevis:

Godkendt kursusbevis (Dansk Førstehjælpsråd) udstedes efter endt kursusforløb.

 

Hold

Der er ingen åbne hold.