Medborgerførstehjælp

 

 

Formål:

At sætte deltageren i stand til at håndtere en voksen bevidstløs person med og uden normal vejrtrækning, både uden brug af og ved brug af hjertestarter. Samt håndtere fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene hos større børn og voksne.  

             

At deltageren kan håndtere ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, give førstehjælp, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner.

 

Samt håndtere enkelte akut opståede sygdomme.

 

Indhold:

- Førstehjælp ved hjertestop (selvstændigt kursusblad)                                            

- Førstehjælp ved ulykker (selvstændigt kursusblad)                                            

- Førstehjælp til akut opståede sygdomme                                            

- Førstehjælp til akutte skader                                            

- Praksisnære scenarier

 

Varighed:

7 timer (420 minutter).

 

Deltagerantal:

Max 16 deltagere pr. hold.

 

Kursussted:

Kursuscenter Rørdal, eller flere af Nordjyllands Beredskabs øvrige lokationer, eller hos kunden

 

Påklædning:

Til praktiske øvelser.

 

Forudsætninger:

Ingen.

 

Pris:

Hold pris kr. 8.980,00 eksklusiv moms.

 

Kursusbevis:

Godkendt kursusbevis (Dansk Førstehjælpsråd) udstedes efter endt kursusforløb.

Hold

Der er ingen åbne hold.