Opdatering førstehjælp ved hjertestop

 

 

Kompetencemål:

Deltageren agerer ud fra tidligere lært kompetence i førstehjælp, og kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan yde Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning og gøre det både med og uden en hjertestarter (AED).

Deltageren kan yde førstehjælp til blodprop i hjertet samt tilstanden slagtilfælde.

 

Indhold:

- Repetition Førstehjælp ved hjertestop

- Førstehjælp til blodprop i hjertet og ved slagtilfælde

- Praksisnære scenarier

 

Varighed:

3 timer (180 minutter).

 

Deltagerantal:

Max 16 deltagere pr. hold.

 

Kursussted:

Kursuscenter Rørdal, eller flere af Nordjyllands Beredskabs øvrige lokationer, eller hos kunden

 

Påklædning:

Til praktiske øvelser.

 

Forudsætninger:

Førstehjælpsbevis der ikke er ældre end 24 måneder.

 

Pris:

Hold pris kr. 4.388,00 eksklusiv moms.

 

Kursusbevis:

Godkendt kursusbevis (Dansk Førstehjælpsråd) udstedes efter endt kursusforløb.

Hold

Der er ingen åbne hold.