Opdatering Livreddende førstehjælp

 

 

Kompetencemål:

Deltageren agerer ud fra tidligere indlært kompetence i førstehjælp, og kan håndtere førstehjælpssituationer ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Deltageren er repeteret i at udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne inden for fremmedlegemer i halsen og bevidsthedspåvirkning.

Deltageren kan yde relevant førstehjælp til en tilskadekommen med: en livstruende blødning og signaler på kredsløbssvigt, livstruende forbrændinger samt kan udføre førstehjælp i situationer med forgiftning og/eller ætsninger.

Deltageren kan som det første i førstehjælpssituationer, sikre situationen og kan nødflytte en tilskadekommen der ligger på jorden eller sidder i bil. Deltageren kender principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.

Deltageren er bekendt med proceduren for genoplivning med en hjertestarter.

 

Indhold:

- Repetition i dele af førstehjælp ved hjertestop

- Repetition i dele af førstehjælp ved ulykker

- Forskellige praksisnærer øvelsesscenarier

- Blødninger

- Forgiftninger/Ætsninger

- Forbrændinger

- Nødflytning

 

Varighed:

3 timer (180 minutter).

 

Deltagerantal:

Max 16 deltagere pr. hold.

 

Kursussted:

Kursuscenter Rørdal, eller flere af Nordjyllands Beredskabs øvrige lokationer, eller hos kunden

 

Påklædning:

Til praktiske øvelser.

 

Forudsætninger:

Kursusbevis i førstehjælp der ikke er ældre end 24 måneder.

 

Pris:

Hold pris kr. 4.388,00 eksklusiv moms.

 

Andet:

Bemærk at opdatering minimum for hver 48 måneder skal gennemføres med opdateringsuddannelsen førstehjælp ved hjertestop.

 

Kursusbevis:

Godkendt kursusbevis (Dansk Førstehjælpsråd) udstedes efter endt kursusforløb.