Førstehjælpsinstruktør Kursus

 

 

Kompetencemål:

Deltageren opnår kompetence til selvstændigt at planlægge, gennemføre og evaluere uddannelsesforløb i førstehjælp, jævnfør Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer og uddannelsesplaner.

 

Indhold:

- Velkomst og Kompetenceafklaring

- Den præhospitale organisation

- Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner

- Anatomi & Fysiologi

- HLR & AED guideline

- Førstehjælpens 4 hovedpunkter

- HLR – AED Kvalitetssikring

- Sminkeeffekter

- Elev som instruktør

- Sygdomme

- Psykisk Førstehjælp & Krise

- Ulykker i trafikken

- Certificering

- Førstehjælpsinstruktør hvad nu

 

Varighed:

74 timer (10 dage internatkursus).

 

Deltagerantal:

Max 12 deltagere pr. hold.

 

Kursussted:

Kursuscenter Rørdal i Aalborg.

 

Påklædning:

Til praktiske øvelser.

 

Forudsætninger:

- Kursusbevis Førstehjælp for personer med særligt ansvar.

- Voksenpædagogisk grund uddannelse minimum 37 timer Eller anden relevant undervisningserfaring.

 

Pris:

Deltagerpris 20.515,-kr eksklusiv moms Prisen er inklusiv overnatning og forplejning.

 

Andet:

Kurset er et internatkursus, der må forventes forberedelse og sparring med de øvrige deltagere ud over skema tid.

 

Kursusbevis:

Godkendt kursusbevis (Dansk Førstehjælpsråd) udstedes efter endt bestået certificering.

 

Hold

7. november 2022, 08:00
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 0
27. februar 2023, 08:00
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 7
18. september 2023, 08:00
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 12
30. oktober 2023, 08:00
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 12