Førstehjælpsinstruktør vedligehold

   

 

Overordnet formål:         

Deltageren er orienteret om relevante ændringer og nyheder i forhold til førstehjælpsundervisningen og –området.

Deltageren kan sikkert udføre kvalitets-HLR uden AED/hjertestarter.

Deltageren kan omsætte kompetencemål til praktisk undervisning.

 

Indhold:                            

  • Velkomst og præsentation

  • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter.

  • Kvalitets-HLR uden AED/hjertestarter jf. ERC’s guidelines

  • Omsætning af kompetencemål til praktisk undervisning

  • Afslutning og evaluering

 

Varighed:                          

1 dag.

 

Deltagerantal:                  

Max 16 pr. hold.

 

Kursussted:                       

Kursus stedet opslås løbende på hjemmesiden. Disse er fordelt i hele landet.

 

Påklædning:                      

Til praktiske øvelser.

 

Forudsætninger:               

Førstehjælpsinstruktørbevis har ikke overskredet de 5 år.

 

Pris:                                   

Deltagerpris kr. 2.749,00 eksklusiv moms.

 

Andet:                               

Der er forplejning dagen igennem.

 

Kursusbevis:                      

Godkendt kursusbevis (Dansk Førstehjælpsråd) udstedes efter endt kursusforløb.

Hold

8. oktober 2024, 09:00
Sted: Korsør
Antal ledige pladser: 13
9. oktober 2024, 09:00
Sted: Middelfart
Antal ledige pladser: 2
29. oktober 2024, 09:00
Sted: Glostrup
Antal ledige pladser: 5
30. oktober 2024, 09:00
Sted: Middelfart
Antal ledige pladser: 3
5. december 2024, 09:00
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 7
6. december 2024, 09:00
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 15
28. maj 2025, 09:00
Sted: Glostrup
Antal ledige pladser: 16
10. juni 2025, 09:00
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 16
1. september 2025, 09:00
Sted: Korsør
Antal ledige pladser: 16
2. september 2025, 09:00
Sted: Middelfart
Antal ledige pladser: 16
29. oktober 2025, 09:00
Sted: Glostrup
Antal ledige pladser: 16
30. oktober 2025, 09:00
Sted: Middelfart
Antal ledige pladser: 16
8. december 2025, 09:00
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 16
9. december 2025, 09:00
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 16