Voksen Pædagogisk Grund Kursus

    

 

Formål:

Deltageren opnår kompetence til selvstændigt at planlægge, gennemfører og evaluerer kortere teoretiske og praktiske undervisningsforløb, ud fra kompetencemål, deltagerkompetencer og fagligt indhold. Samt bidrage i samspil og sparring med andre instruktører.

 

Indhold:

- Lektionsplanlægning.

- Lektionsgennemførelse.

- Evalueringsformer og metoder.

- AV – Midler.

- Kompetencemål.

- Kompetenceafklaring.

- Pædagogiske principper.

- Læringspyramiden.

- Underviseradfærd.

- Certificering.

 

Varighed:

Kurset er et internatkursus med 37 timers undervisning. Herudover skal der påregnes forberedelse af egne undervisningslektioner i samarbejde med de øvrige kursister.

 

Deltagerantal:

Max. 12 personer.

 

Kursussted:

Kursuscenter Rørdal i Aalborg.

 

Påklædning:

Almindelig påklædning.

 

Forudsætninger:

Ingen.

 

Pris:

Pr. deltager kr. 11.570,00 ekskl. moms, inklusiv indkvartering, forplejning og materialer

 

Kursusbevis:

Der udstedes kursusbevis ved gennemført kursus.

Hold

26. august 2024, 08:00
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 1
20. januar 2025, 08:00
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 11
15. september 2025, 08:00
Sted: Aalborg
Antal ledige pladser: 12