Brandbekæmpelse i skibe (STCW)

Grundkursus i brandbekæmpelse for dig der indgår i skibets brandberedskab/STCW A-VI/1-2
Kurset afholdes i henhold til STCW-konventionen.

Hvem kan deltage?

Alle kan deltage. Du skal medbringe gyldigt sundhedsbevis for søfarende (BLÅ BOG). Det skal være påtegnet inden for de sidste 2 år.

Indhold

 • Forbrændings- og slukningsteknik
 • Åndedrætslære og luftforbrug
 • Røgdykkertaktik
 • Større væskebrande
 • Røgdykning
 • Brug af måle- og sporeudstyr
 • Brug af håndslukningsmateriel
 • Olie under tryk
 • Friturebrand
 • Arbejde i varme og røgfyldte rum
 • Slukning af mindre brande
 • Gennemgang af skumudstyr
 • Bekæmpelse af gasbrande
 • Personredning og eftersøgningstaktik
 • Ledelsesprincipper
 • Brand i maskinrum

Varighed

Uddannelsen varer 3 dage og foregår på Nordjyllands Beredskabs uddannelsescenter i Hvims.

Kursusbevis

Der kan udstedes certifikat, hvis alle øvelser gennemføres og hvis røgdykkerøvelserne gennemføres med et tilfredsstillende resultat. Gennemføres de ikke, kan der ikke udstedes et certifikat, men du kan i stedet få anden dokumentation for, at du har deltaget.

Certificering

STCW kurset er godkendt af Søfartsstyrelsen. Kurset opfylder kravene i reglement VI/1-2 i STCW-konventionen af 1978 med ændringerne i 1995.

 

Hold

27. marts 2023, 08:00
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: 4
12. april 2023, 08:00
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: 0
8. maj 2023, 08:00
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: 7
22. maj 2023, 08:30
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: 8
5. juni 2023, 08:30
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: 8
19. juni 2023, 08:30
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: 8