Brandlederuddannelse (STCW)

Brandlederuddannelse for dig, der indgår i skibets beredskab/STCW A-VI/3
Du vil opnå færdigheder, der kvalificerer dig til at lede en indsats i forbindelse med brandbekæmpelse ombord på skibe.
Brandlederuddannelsen gør dig i stand til selvstændigt at kunne forestå indsats- og slukningsledelsen med det personale og materiale, der er til rådighed. Samtidig lærer du at kunne planlægge og gennemføre brandøvelser ombord.

Hvem kan deltage?

Alle som har et gyldigt bevis for STCW grunduddannelsen. Beviset skal fremvises ved kursusstart.
Du skal medbringe gyldigt sundhedsbevis (BLÅ BOG). Sundhedsbeviset skal være påtegnet inden for de sidste 2 år.

Indhold

  • Repetition af røgdykkertaktik
  • Særlige forhold ved skibsbrande
  • Slukningslederens daglige opgaver
  • Kommunikation ved skibsbrande
  • Slukningsledelse
  • Øvelsesplanlægning
  • Lovgivning og Søfartsstyrelsens vejledninger
  • Røgdykkerbane
  • Skibskendskab (gennemgang af øvelsesmodul)

Varighed                                                  

2 dage på Nordjyllands Beredskabs Uddannelsescenter i Hvims.

Kursusbevis

Der kan udstedes et kursuscertifikat, hvis alle øvelser gennemføres og hvis røgdykkerøvelserne gennemføres med et tilfredsstillende resultat. Gennemføres de ikke kan der ikke udstedes et certifikat, men du kan i stedet få anden dokumentation for deltagelse.

Certificering

Kurset er godkendt af Søfartsstyrelsen.
Kurset opfylder kravene i Reglement VI/1-2 i STCW-konventionen.

Hold

20. maj 2021, 08:00
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: -7
3. juni 2021, 08:00
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: 10
10. juni 2021, 08:00
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: 10
12. august 2021, 08:30
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: 4
21. oktober 2021, 08:30
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: 4