Brandlederuddannelse (STCW)

Brandleder kursus for dig, der indgår i skibets beredskab/STCW A-VI/3
Du vil opnå færdigheder, der kvalificerer dig til at lede en indsats i forbindelse med brandbekæmpelse ombord på skibe.
Brandleder kurset gør dig i stand til selvstændigt at kunne forestå indsats- og slukningsledelsen med det personale og materiale, der er til rådighed. Samtidig lærer du at kunne planlægge og gennemføre brandøvelser ombord.

Hvem kan deltage?

Alle som har et gyldigt bevis for STCW grund kursus. Beviset skal fremvises ved kursus start.
Du skal medbringe gyldigt sundhedsbevis (BLÅ BOG). Sundhedsbeviset skal være påtegnet inden for de sidste 2 år.

Indhold

  • Repetition af røgdykkertaktik
  • Særlige forhold ved skibsbrande
  • Slukningslederens daglige opgaver
  • Kommunikation ved skibsbrande
  • Slukningsledelse
  • Øvelsesplanlægning
  • Lovgivning og Søfartsstyrelsens vejledninger
  • Røgdykkerbane
  • Skibskendskab (gennemgang af øvelsesmodul)

Varighed                                                  

2 dage på Brandskolen i Hvims.

Kursusbevis

Der kan udstedes et kursus certifikat, hvis alle øvelser gennemføres og hvis røgdykkerøvelserne gennemføres med et tilfredsstillende resultat. Gennemføres de ikke kan der ikke udstedes et certifikat, men du kan i stedet få anden dokumentation for deltagelse.

Certificering

Kurset er godkendt af Søfartsstyrelsen.
Kurset opfylder kravene i Reglement A-VI/3 i STCW-konventionen.

Hold

23. februar 2023, 08:00
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: 0
2. marts 2023, 08:00
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: 4
30. marts 2023, 08:00
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: 8
25. maj 2023, 08:30
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: 4
8. juni 2023, 08:30
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: 4
22. juni 2023, 08:30
Sted: Hvims
Antal ledige pladser: 4